Selecteer een pagina


OMA, u weet wel van Rem Koolhaas, presenteerde gisteren een Noordzee masterplan. Windmolenparken in de Noordzee moeten zeven
Noordzeelanden met elkaar verbinden als het gaat om windenergie. Nederland ligt
centraal in het plan, heeft hiervoor veel kennis
in huis en lijkt zo de aangewezen leidinggevende. De Noordzeelanden kunnen zodoende de omslag van fossiele naar duurzame energie realiseren. Rond 2050 kan Europa door windenergie, in combinatie met zonne-energie, redelijk onafhankelijk zijn van de oliestaten. Qua wind zit het in ons kikkerlandje wel goed, maar hopelijk krijgt Nederland geen grote rol als het gaat om de hoeveelheid zonne-energie. De natuur profiteert hier overigens ook van. De windparken zijn namelijk zo gegroepeerd dat grote aaneengesloten
natuurgebieden ontstaan. Doordat bij de windmolens niet meer grootschalig
kan worden gevist, kunnen kunstmatige riffen tussen de molens ontstaan. Zodoende kunnen de visjes weer lekker samenscholen.