Selecteer een pagina


Nederlanders klagen massaal over stress op het werk. Dat blijkt uit
cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ongeveer de helft van
alle werkenden vindt zijn baan geestelijk te
zwaar, de werkdruk te hoog en het loon te laag. Twee van de vijf
werkenden vindt dat zij te veel uren moeten draaien. Ook 40% vindt het
werk dat ze doen, te zwaar. Maar opvallend genoeg zijn vrijwel alle
ondervraagden (90%) wel tevreden over de inhoud van hun werk.
Hoogopgeleiden klagen vaak over de hoge werkdruk,
lager opgeleiden over de zwaarte van hun werk en het lage loon.
Klachten over het werk leiden vaak tot wisseling van baan of functie. (Bron: RTL)

Heb jij een beetje lol in/op je werk, of is het zwaar en verdien je te weinig?