Selecteer een pagina


Het aantal auto’s in Nederland zal in 2040 zijn gegroeid van 6,5
miljoen nu tot minimaal 7,7 miljoen en maximaal 12 miljoen, een behoorlijke marge trouwens. Invoering
van het rekeningrijden zal nauwelijks voor vermindering van de
verkeersdrukte zorgen. De toename van het autoverkeer zal voor steeds
langere files zorgen. Ook op- en afritten slibben dicht. In de steden
ontstaat een groot gebrek aan parkeerplaatsen. De geluidshinder door het autogebruik neemt toe.
Oorzaken van het toenemende autogebruik zijn de economische groei en de vergrijzing. Ouderen zijn meer
dan jongeren geneigd de auto te nemen in plaats van het openbaar vervoer.