Selecteer een pagina


Twente krijgt een nieuwe, compacte luchthaven. Dat hebben de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en het Rijk bekendgemaakt. Volgens het samenwerkingsverband Vliegwiel Twente
Maatschappij (VTM) biedt dit de beste kansen voor een economisch sterker en duurzamer Twente. De VTM heeft een keuze gemaakt tussen een variant met of zonder luchthaven op het terrein van de in 2007 gesloten luchtmachtbasis. Er volgt nog een inspraakprocedure. Ook dienen de gemeente Enschede, provincie Overijssel en de Tweede Kamer besluiten te nemen. Volgens een kostenbatenanalyse levert een compacte luchthaven, met een capaciteit van maximaal 1,2 miljoen passagiers per jaar, de grootste bijdrage aan de economie en de werkgelegenheid. Het aantal extra banen wordt geschat op ruim 2700. Er komen verder bedrijven, woningen en groenvoorzieningen. (Bron: TC Tubantia)