Selecteer een pagina


Mensen die niet bij een kerk zijn aangesloten, kunnen sinds kort toch een priester of dominee inhuren om hun huwelijk in te laten zegenen of om voor te laten gaan in een rouwdienst. Via www.rentapriest.nl stellen drie predikanten en een priester zich beschikbaar tegen kostprijs. De geestelijken verhuren zich tegen een kostprijs van ongeveer 20 euro
per uur. Een rouwdienst komt op 400 euro. Ook gelovigen die een
spirituele bijeenkomst willen zonder dat Gods woord voortdurend door de
zaal klinkt, zijn welkom. Voor het zware verhaal kunt u gewoon naar de echte kerk.