Selecteer een pagina


De opkomst bij het referendum was tot 11:00 uur 12%, 3% meer dan
bij de verkiezingen voor het Europees Parlement juni vorig jaar. Het
kabinet heeft al ‘ja’ gezegd tegen de grondwet. Ook een meerderheid
van de Kamer is voor het verdrag. Maar als de kiezer in meerderheid
‘nee’ zegt, ratificeert de Kamer het
verdrag niet. Hoewel het om een niet-bindend referendum gaat, zullen de
meeste partijen de uitkomst respecteren. De verwachting is dat tussen
de 55 en 60% van de stemmers ‘nee’ zegt
tegen de grondwet. Dat zou betekenen dat Nederland in navolging van
Frankrijk het verdrag afwijst. Beide landen behoren tot de oprichters
van de Europese Unie. Bent u al wezen stemmen?