Selecteer een pagina


Ferdinand Fransen (80) is gisteravond benoemd tot ereburger van het schilderachtige
Enschede. Het is voor het eerst dat een gewoon burger deze eer te beurt valt.
Alleen de burgemeesters Wierenga en Mans zijn ereburgers van Enschede. Burgemeester Den Oudsten reikte hem tijdens een surpriseparty
in het Rijksmuseum Twenthe de oorkonde uit.
Nu is Fransen, onder wiens leiding na de oorlog Arke Reizen tot
een vermaarde reisonderneming uitgroeide, geen ‘gewoon burger’. Zijn
verdiensten zijn talrijk, op tal van gebieden zoals sport, cultuur,
wetenschap en filantropie. ‘Hij is een van die mensen die zijn geld
altijd ten dienste heeft gesteld van de maatschappij’, oordeelde Den
Oudsten gisteravond.
Fransen is bijvoorbeeld nauw betrokken geweest bij de
totstandkoming van het Arke Stadion en het Muziekcentrum. Hij heeft het
Fransen Fonds gesticht om minderbedeelden te helpen en hij heeft de
instelling van de leerstoel cardiologie bij de Universiteit Twente
mogelijk gemaakt. (Bron: TC Tubantia)