Selecteer een pagina


Mensen met hogere inkomens en bedrijven worden ‘gepakt’. Dat is de
teneur van de kritiek van VVD-leider Mark Rutte op de plannen van het nieuwe
kabinet. Rutte liet de plannen doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB).
De lasten stijgen 4,75 miljard euro, en dat zou bij het oude beleid
slechts 3,25 miljard zijn, aldus Rutte. De lastenverlichtingen van het nieuwe kabinet
komen volgens de VVD alleen bij de lagere inkomens terecht. Alleen die
profiteren van gratis schoolboeken, hogere huur- en zorgtoeslag, hogere
uitkeringen en armoedebestrijding.