Selecteer een pagina


Het kabinet ziet af van een aparte jongerenzender. Dit hebben bronnen rond het kabinet tegenover de Volkskrant bevestigd. In plaats van een jongerenzender zou de publieke omroep met een
multimediale aanpak jongeren moeten trekken. Die keren de publieke
zenders nu massaal de rug toe en vluchten naar muziekzenders TMF en
MTV. Binnen het kabinet verzetten het CDA en de VVD zich tegen een
jongerenkanaal, dat volgens D66 juist noodzakelijk is om jongeren breed
aan te spreken. Deze week vallen belangrijke beslissingen over het
publieke omroepbestel.