Selecteer een pagina


Naast zijn technisch kunnen zal hij vooral herinnerd worden vanwege
zijn grillige gedrag. Hij kon het moeilijk verkroppen als lijnrechters
en scheidsrechters in zijn ogen verkeerde beslissingen namen en barstte
tijdens zijn wedstrijden regelmatig in woede uit. Hij schrok er niet
voor terug om in vaak zeer grove bewoordingen iedereen die hem dwars
zat zijn ongenoegen kenbaar te maken. Deze uitbarstingen hielpen hem
kennelijk zich beter te concentreren, want in tegenstelling tot de
meeste tennissers leek McEnroe na een woedeaanval beter te gaan
spelen. Wist u trouwens dat John van geboorte Duitser is?