Selecteer een pagina


Een goed draaiende economie is slecht voor de gezondheid. Als de werkloosheid met 1 procent daalt, sterven 1,3 procent extra mensen aan een acute hartaanval. Een hoger inkomen kan ertoe leiden dat meer dure genotsmiddelen, zoals sterke drank en sigaretten worden geconsumeerd. Omdat vooral ouderen, die toch al een zwakkere gezondheid hebben, getroffen worden door de extra hartaanvallen zal ook extra luchtvervuiling – gevolg van een hoogconjunctuur – een rol spelen.

Ik voel een acute hartaanval opkomen, is er een dokter in de zaal?