Selecteer een pagina


Nederlandse heksen mogen de kosten die zij voor hun heksenopleiding hebben gemaakt, soms aftrekken van de belasting. Een heks was naar de rechter ‘gevlogen’ omdat de
Belastingdienst
had geweigerd nog meer aftrekposten toe te staan.
Maar de rechter in Leeuwarden vond dat ze niet in aanmerking kwam voor de zelfstandigenaftrek en aftrek van haar autokosten. En terecht, welke heks rijdt er dan ook auto? Ik weet niet beter of ze transporteren zich per bezem.

De heks die de zaak aanspande, volgde haar opleiding bij De Heksehoeve
in Appelscha. Volgens heks en lerares Magarita Rongen kostten de 13
opleidingsweekeinden in totaal 2197 euro. Volgens de Belastingdienst
mag niet elke heks de opleidingskosten aftrekken. Een heks is volgens de definitie van de Heksehoeve een wijze man of
vrouw die probeert mensen te helpen. Een heks moet
integer zijn en de wijsheid niet omzetten in macht. Een heks heeft als
doel de sleutel voor mensen zichtbaar te maken waarmee ze verder kunnen
komen. Tijdens de heksenopleiding leren de cursisten onder meer spreuken,
magische handelingen verrichten, kruidenmiddelen maken en genezen met
stenen.