Selecteer een pagina


Een gelovige leerlinge van het Jeroen Bosch College in Den Bosch
verlaat de school. In een les levensbeschouwing werd ze ongewenst
geconfronteerd met ‘glaasje draaien’. Ze weigerde de bewuste les eind vorig jaar bij te wonen en voelt zich
sinds die tijd niet genoeg gesteund door de leerkrachten en de
directie, schrijft ze in een brief aan haar klasgenoten. Bij het glaasje draaien worden geesten opgeroepen. Het meisje gelooft
dat de duivel je van God weg wil houden door geesten op te roepen.

Wat een bericht, zo vlak voor het weekend. En, gaan we nog iets spannends beleven of is het bankzitten geblazen. Ik ga lekker glaasje draaien en de duivel oproepen.