Selecteer een pagina


Verkoudheid wordt veroorzaakt door besmetting met een verkoudheidsvirus. Hoewel blootstelling aan koude, tocht en vocht niet direct verkoudheid
veroorzaakt, kan hierdoor wel uw weerstand verminderen, zodat het
verkoudheidsvirus een kans krijgt. Verkoudheid wordt overgedragen door bijvoorbeeld iemand een hand te geven
die net de neus heeft gesnoten of door te niezen of hoesten zonder een hand
voor de mond te houden. Bij verkoudheid zijn de ademhalingswegen besmet met een virus. Dit kan
gepaard gaan met een verstopte neus, niezen, lichte verhoging, keelpijn,
hoest, hoofdpijn, oorpijn, tranende ogen en verlies van smaak en reuk.

Een
verkoudheid duurt niet lang, meestal een week. Daar houden we ons dan maar aan vast.