Selecteer een pagina


De
Nederlandse kiezers hebben met een grote meerderheid tegen de Europese
Grondwet gestemd. Volgens de uitslag van het referendum stemde 61,6
procent tegen en 38,4 procent voor. De opkomst was 62,8 procent. Met
een tegenstem van 61,6 procent is de afwijzing ook een stuk groter
dan in Frankrijk, waar bijna 55 procent van de bevolking de grondwet
afwees. De opkomst was ook een stuk hoger dan was voorspeld. De drempel van 30 procent die de
Tweede-Kamer vooraf als minimum had
aangegeven, werd dus ruimschoots overschreden. Ben zeer benieuwd welke politieke consequenties deze
uitslag geeft.