Selecteer een pagina


Het college van Burgemeester en Wethouders in het bruisende Hengelo wil vierhonderd huishoudens met een smalle beurs de komende jaren helpen om de energiekosten omlaag te
brengen. De speciaal voor dit doel opgeleide coaches gaan de helpende hand bieden. In die begeleiding gaat het vooral om besparing van de kosten door voortdurende stimulering. De Gemeente wil de mensen laten zien wat het gebruik van allerlei energiezuinige materiaal voor effecten op de kosten heeft. Op naar de meterkast met uw eigenste energiecoach dusch! De intensieve
begeleiding moet het energiegebruik uiteindelijk met vijf procent per huishouden omlaag brengen. Huishoudens die het streefcijfer halen worden beloond in natura, jawel. Gratis spaardouches, spaarlampen en andere energiezuinige producten vallen hen ten deel. Gekkenwerk daar.