Selecteer een pagina


Als de vogelgriep tot een wereldwijde epidemie leidt, is het gedaan met het handenschudden. Dat is een van de maatregelen die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO
voorstelt. De WHO wil dat mensen elkaar in
risicogebieden met hun ellebogen gaan begroeten. Via een lichte
aanraking met de elleboog is het risico op besmetting veel minder groot. Handen zijn een veel grotere haard van besmetting door bacterie