Selecteer een pagina


Minister Donner stapt op als de Tweede Kamer hem dwingt om de teelt van
wiet onder voorwaarden toe te staan. VVD, PvdA en D66 in de Tweede Kamer zijn voorstander van een dergelijk
experiment dat wordt bepleit door onder meer de burgemeester van Maastricht. De beoogde proef in Maastricht is
volgens Donner in strijd met de Nederlandse wet en internationale afspraken.
De Kamer wil dat Donner het openbaar ministerie opdraagt gedurende de
proef af te zien van opsporing en vervolging van telers en handelaren die
zich aan de afspraken met de gemeente houden… Ik zeg legaliseren die hap!