Selecteer een pagina


Meer dan de helft van de Nederlanders vindt zichzelf te dik. Het overgewicht wordt veroorzaakt door
onregelmatig en ongezond eten en te weinig bewegen. De onderzoekers
pleiten voor doelgroepgerichte campagnes van de overheid. De campagnes moeten mensen aanzetten tot bewegen door
andere eisen te stellen aan gebouwen en door verkeersmaatregelen. Zo
moet het minder makkelijk worden om de lift te nemen in plaats van de
trap, en moet fietsen aantrekkelijker worden gemaakt ten opzichte van
autorijden.

Enne… waren de chocolade paaseieren lekker?