Selecteer een pagina


Politiemensen schrijven regelmatig bekeuringen uit aan iedereen die
ze kunnen betrappen. Zij houden deze ‘bonnendagen’ om een slechte
beoordeling te voorkomen en hun loopbaan veilig te stellen. Agenten die eerder ‘uitstekend’ of ‘goed’
functioneerden worden lager beoordeeld als zij te weinig
bekeuringen uitschrijven. Zelfs agenten die enkele bonnen te weinig
schrijven merken het. Een agent schreef 226 bonnen in plaats van 250 en
werd afgewaardeerd, terwijl hij op alle andere punten uitstekend
scoorde.