Selecteer een pagina


Een vrij jong eiland, ontstaan in de achtste eeuw, door afzetting van slib achter de duinen. In mei 1704 werd het eiland door de erven van de Cammingha’s voor 170.000 zilveren guldens verkocht aan de Prinses Henri